Pilířové bednění ORMA

  • Rozsáhlá velikostní řada sloupových panelů řeší rozměry sloupů od 30x30 cm do 120x120 cm s možnosti vyrovnání v rastru 5 cm
  • Sloupové panely se vyrábějí v řadě výšek 2,7 m; 1,2 m; 0,6 m
  • Řada šířek sloupových panelů: 0,72 m; 0,92 m; 1,32 m
  • Panely odolávají tlaku betonu 80 kN/m2
  • Spojeni panelů se provádí pomoci spínací závitové tyče a kloubové matky prostřednictvím otvorů v panelech dostupných v rastru 5 cm
  • Výškové spojení panelů se provádí pomoci nastavitelného zámku bednění, v některých případech pomoci zámku bednění a vyrovnávacího můstku
 
VÝHODY:
  • Robustní panel je tvořen z ocelového rámu se zesílenými rohy
  • Bednící plocha z překližkové desky poskytuje skvělý výsledný povrch betonu
  • Bezpečnostní prvky se snadno upevňují, což přispívá k bezpečnému užívání systému
Galerie: