Jednostranná vzpěradla MECCANO RT

Když stavební práce neumožňují použití sepnutí bednění pomocí spínacích tyčí – např. u hermeticky uzavřených stěn nebo z architektonických důvodů – lze použít systém tahových traverz Meccano RT, s vnějším sepnutím ze systému kotvení DW.

V případě, že se jedná o široké šachty, je také možné pomocí tahových traverz MECCANO RT ztužit šachtové plošiny MECCANO PD.

Galerie: