Podpůrná konstrukce ORTHO

Konstrukce se skládá z ortogonálních komponentů, svislých stojek a vodorovných rozpěr. Široká nabídka svislých stojek, umožňuje docílit jakékoliv výšky. Výškové nastavení konstrukce se docílí vysunutím teleskopu ORTHO do přibližné výšky. Konečné jemné nastavení se dosáhne otáčením šroubovou patkou teleskopu.

Ortogonální systém okamžitě zajišťuje stabilitu během montáže, nabízí vysokou bezpečnost a urychluje montážní čas, čímž šetří náklady. V závislosti na skladbě je nosnost přibližně 60 kN na jednu stojku.

Konstrukce je určená pro přenos zatížení z primárních a sekundárních nosníků, ať už ze systému ENKOFLEX či ze systému MECCANO, na které se upevňují libovolné bednící desky. Tento systém je synonymem maximální modularity pro podepření přímých, šikmých nebo zakřivených konstrukcí.

Galerie: